Büşra Askı, müşterilerimizin mevcut ve acil ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler bulma tutkusu bizim için ana amaçtır. Hedefimiz perakendeciler, marka sahipleri ve tüketiciler için tercih edilen tedarikçi olmaktır.

Rehberlik İlkeleri

Müşterilerimize yenilik, tasarım, kalite, fiyat ve çevresel etki açısından gerçek değer sunan ürünler, hizmetler ve çözümler sunmak.
Çalışanlarımızı en değerli varlıklarımız olarak kabul edip ve mükemmelliğe ulaşmak için onları teşviklemek.
Çalışanlarımız için güvenli ve etik açıdan uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak.
Sürdürülebilir büyüme için karlılığı ve üretim çeşitliliğini artırmak.